Sedan i våras serveras klimatsmart mat på Stöpenskolan en dag i veckan. Måltiden är då vegetarisk och det finns inget köttalternativ att välja på. Ett tillvägagångssätt som benämns som tvångsvegetariskt av servicenämndens ordförande Torbjörn Bergman.

– Vi har en klimatsmart dag i veckan då vi kör utan kött helt och hållet. Vi har linser och liknande så proteinet får eleverna ändå i sig, berättar Ann-Louise.

– Vi har bestämt själva att vi ska ha den här varianten. Vi började i våras och nu har det blivit mer. Dessutom är det fler och fler skolor som har klimatsmarta dagar i veckorna, tillägger hon.

Läs hela artikeln här