Vem definierar begreppen?

En diskussion som ofta blåser upp på olika forum är vad som anses vara vegetarisk och vad betyder vegansk. Debatten kan bli ganska hetsig ibland. För oss är svaret enkelt – vi tycker att vegetarisk betyder att inga ingredienser med animalisk ursprung får användas. Varför råder det så stor förvirring? I vissa fall handlar det om okunskap som enkelt kan fixas med en faktabaserad diskussion. I andra fall är det medvetet satsning för att vattna ur till synes självklara begrepp. Anders Ramsay har skrivit en rapport i ämnet där han gör ett djupare analys av begreppen. Han inte bara ger utförlig beskrivning av olika definitioner utan också diskuterar vem som äger företräde att definiera vad vegetarisk verkligen är.  ”Vem definierar begreppen?” bör läsas av alla som vill få en djupare insikt i ämnet.

Det är också intressant att se hur Reklamombudsmannen och Livsmedelsverket förhåller sig kring frågan. ”Är det vegetariskt?” tar upp ett antal fall där livsmedelsproducenter inte får använda benämning ”vegetarisk” till produkter som innehåller ingredienser med animalisk ursprung.