Världsnaturfonden arbetar för en framtid där människan lever i harmoni med naturen. Senaste åren har WWF publicerat ett antal forskningsrapporter som tyder på att köttindustrin påverkar klimatet på ett negativt sätt. Nu har WWF lanserat sin senaste koncept – One Planet Plate.

Idén med konceptet är att hjälpa måltidsleverantörer, restauranger och skolor att servera klimatsmart mat. Det handlar om klimatbudget, där man beräknar hur mycket växthusgaser varje måltid genererar. Målet att den mat man äter inte ska överstiga utsläpp 11 kilo växthusgaser per vecka. För att detta ska vara möjligt föreslår WWF att basen i menyerna ska vara växtbaserad. Karlstad är första kommunen att testa konceptet i verkligheten. Från och med mitten av mars ska flera skolor i Karlstadskommun servera klimatsmart mat enligt One Planet Plate. Vi hoppas innerligen att försöket ger positivt resultat.

För allmänheten lanserar Världsnaturfonden en Matkalkylatorn där man kan själv beräkna det avtrycket som ens mat lämnar i naturen. Tveka inte att testa dina matvanor och se hur just du kan bli bättre på att hjälpa naturen!