Tävlingsvillkor

Utvald bild
 1. Ansvarig för tävlingen är Vegetariska Kockars Förening (802499-0056) som nedan benämns VKF, med sitt varumärke Plantable Cooking Contest som nedan benämns som Plantable och tävlingen.
 2. Personer som arbetar med Plantable eller deras närmaste anhöriga får inte delta i tävlingen.
 3. För att vara med och tävla måste du:
  1. Vara en matlagare som lagar mat på en professionell nivå.
  2. Ha fyllt 18 år när tävlingsbidraget skickas in.
  3. Acceptera och fullt ut följa dessa tävlingsvillkor samt samtycka till behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.
  4. Anmäla ditt bidrag till Plantable under anmälningstiden för tävlingen som är mellan den 10/3 och 20/6 2019. Anmälan ska bestå av:
   1. Ett dokument som innehåller ett komplett recept på ditt bidrag samt en presentation av rätten. Receptet skall vara för 8 personer, och bidraget skall vara en valfri rätt (ej dessert/efterrätt).
   2. Ett dokument med en skriftlig presentation av dig.
   3. En bild på dig.
   4. En bild som visar din rätt.
   5. Fotografens namn ska uppges om bilden är tagen av någon annan än tävlingsdeltagaren.
 4. Bidraget:
  1. Ska bestå av ingredienser från växtriket.
  2. Får inte innehålla några ingredienser av animalisk ursprung.
 5. Du får skicka endast ett bidrag. Om du lämnar in flera bidrag, betraktas det som fusk.
 6. Om Plantable inte får ditt bidrag i tid, deltar du inte i tävlingen.
 7. VKF tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Plantable. VKF tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka din anmälan eller slutresultatet av tävlingen.
 8. VKF förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen när som helst under tävlingsperioden utan särskilt meddelande i förväg om detta.
 9. Plantable förbehåller sig rätten att utesluta och ta bort bidrag ur tävlingen om Plantable bedömer att tävlande har fuskat, om bidraget bedöms bryta mot gällande rätt eller bidraget på annat sätt bedöms etiskt eller moraliskt opassande. VKF och Plantable behöver inte meddela den tävlande om beslutet.
 10. Finalisterna utses av en jury som väljs och presenteras av Plantable.
  1. Finalisterna kontaktas via mail och telefon innan 1:a juli 2019.
  2. För att godkännas som finalist ska du vara tillgänglig för final som ska hållas i Loka Brunn den 30-31:a augusti 2019. Har du inte möjlighet att närvara under finalen anses du inte delta i finalen, din finalplats överlåts då till nästa bidrag som bestäms av juryn.
  3. Upplägget för finalen presenteras för finalisterna i samband med uttagningen.
 11. Vinnarna utses av en jury som väljs och presenteras av Plantable under finalen. Vid utseende av vinnare tas hänsyn till bland annat kreativitet, komposition, smak och presentation. Vinstmotivering ges endast för 1:a-, 2:a- samt 3:e-pristagare.
 12. Juryns beslut kan inte överklagas.
 13. Vinst:
  1. Eventuell vinstskatt ska betalas av vinstmottagaren.
  2. Vinster kan inte överlåtas, bytas ut eller växlas in mot kontanter.
 14. Kostnader:
  1. Du själv står för kostnader för din rätt både för bidraget och under finalen (inkl. ev. resekostnader, m.m. i samband med finalen).
  2. Vid eventuella obligatoriska delmoment under finalen tillhandahåller Plantable ingredienser som är nödvändiga för sådant delmomentet utan kostnad för dig.
 15. Genom att delta i tävlingen tillåter du att VKF får använda ditt bidrag, både bild och text, i marknadsföringssyfte och för publicering i olika medier som t.ex. kokbok samt sociala medier såsom Instagram utan rätt till ekonomisk ersättning för dig eller annan fotograf/upphovsman som eventuellt står bakom bilder/illustrationer avseende ditt bidrag. Finalister godkänner genom att delta i tävlingen och utses till finalist även att delta i marknadsföringsinsatser kring Plantable såsom medverkan vid fotografering, inspelning av rörlig film. Samtliga immateriella rättigheter till sådant material tillkommer VKF och får användas fritt av VKF utan krav på att utge ekonomisk ersättning till dig.
 16. VKF kan bestämma och ändra tävlingsvillkoren.

Information om behandling av dina personuppgifter:

De uppgifter som du skickar till och på annat sätt uppger för Vegetariska Kockars Förening i samband med att du skickar in ett bidrag till och i övrigt deltar i Plantable Cooking Contest Sverige 2019 (”Plantable”) kommer endast att vara tillgängliga för sådana personer som är involverade i Plantable. Förutom Vegetariska Kockars Förening kommer även deltagarna i juryn och samarbetsparters till Plantable Cooking Contest Sverige i viss utsträckning att ges tillgång till och utföra sådana aktiviteter med dina personuppgifter som behöver utföras för att genomföra tävlingen, såsom att läsa igenom din skriftliga presentation och annat bidragsmaterial samt kontakta- och kommunicera med dig angående tävlingen.

Allt vi gör med dina personuppgifter har med genomförandet av tävlingen Plantable att göra och sker med stöd av ditt samtycke. Genom att skicka in ett tävlingsbidrag och delta i tävlingen samtycker du till behandlingen av personuppgifter i enlighet med dessa tävlingsvillkor. I samband med publicering av finalister och vinnare av tävlingen kommer vissa av dina personuppgifter såsom förnamn, efternamn, ort och bild att publiceras på Internet och i andra medier.

Endast de uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med ditt deltagande i tävlingen registreras av oss och samtliga uppgifter kommer att raderas så snart tävlingen är genomförd förutom sådana uppgifter som publicerats på internet och i andra medier (dessa sparas så länge du samtycker till det eller den eventuellt kortare tid som VKF bestämmer) och sådana uppgifter vi är skyldiga att spara enligt lag för exempelvis bokföringsändamål.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är: Vegetariska Kockars Förening (802499-0056). Du är alltid välkommen att kontakta oss per mail: info@plantable.cc om du (1) har frågor om personuppgiftsbehandlingen; (2) vill begära rättelse av din information; (3) vill bli raderad dvs. vill att vi tar bort ditt tävlingsbidrag och alla personuppgifter vi har om dig i våra system (notera att du i ett sådant läge inte längre kan delta i tävlingen); (4) vill invända mot eller begränsa personuppgiftsbehandlingen; (5) vill utnyttja din rätt till dataportabilitet eller (6) vill veta vad vi har är registrerat om dig dvs. begära ett så kallat registerutdrag. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål om detta till Datainspektionen.