Med vår kampanj för att skapa en kokbok har vi lyckats nå ut till flera människor och vi har fått frågor om vi fortfarande tar emot bidrag till tävlingen. Då vi...