Arbetet med att plocka ut våra sex Plantable finalister pågår för fullt och idag är sista dagen för dem att inkomma med finalisternas namn.

I urvalsjuryn sitter Peter Jelksäter– Head chef för Svenska Juniorkocklandslaget Adam&Albinmm., Cecilia Walton– driver Kreativa Kökoch är kursledare & är kostrådgivare,  Lisa Förare Winbladh- författare, samhällsdebattör, föreläsare, matlagare, allkonstnär & Thomas Eidefors– driver Eidefors Developmentoch jobbar som kock och företags- och konceptutveckling.

Det blir ett par spännande dagar nu och vi kommer att annonsera finalisterna så snart de är själva har blivit underrättade.

What will they bring to the table?