Arbetet med att plocka ut våra sex Plantable finalister pågår för fullt och idag är sista dagen för dem att inkomma med finalisternas namn.

I urvalsjuryn sitter Peter Jelksäter– Head chef för Svenska Juniorkocklandslaget Adam&Albinmm., Cecilia Walton– driver Kreativa Kökoch är kursledare & är kostrådgivare,  Lisa Förare Winbladh- författare, samhällsdebattör, föreläsare, matlagare, allkonstnär & Thomas Eidefors– driver Eidefors Developmentoch jobbar som kock och företags- och konceptutveckling.

Det blir ett par spännande dagar nu och vi kommer att annonsera finalisterna så snart de är själva har blivit underrättade.

What will they bring to the table?

Share: